Terénní ekologická praxe

Zkratka podle STAGu: EKO/TEPO
Semestr:
Počet hodin výuky:  5 dnů
Zakončení:
Vyučující:

RNDr. Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D., RNDr. Lukáš Merta, Ph.D., RNDr. Vlastimil Kostkan, Ph.D.,  RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.,  Mgr. Jan Losík, Ph.D.,  Mgr. Monika Mazalová,  Doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D., Mgr. Tomáš Krajča

Počet kreditů: 5
Max. počet studentů:

Cíle předmětu (anotace):

Předmět je zaměřen na získání praktických zkušeností s vybranými metodami terénního ekologického výzkumu a následného vyhodnocování získaných dat. Výuka je rozdělena na jednotlivé výjezdy do terénu tak, aby každý ze studentů absolvoval alespoň 5 akcí vypsaných pro daný rok pracovníky katedry ekologie, v různých oborech terénního ekologického výzkumu. Praxe se uskutečňuje formou dílčích terénních výjezdů pod vedením jednotlivých učitelů, většinou na lokality v okolí Olomouce, při kterých je prováděn sběr dat v terénu a jejich následné dílčí vyhodnocení.

Zápočty zapisuje garant předmětu (Jan Losík). Účast na výjezdech student doloží podpisy jednotlivých vyučujících ve formuláři.

Obsah:

Aktuálně (zima 2014/2015) jsou v nabídce tato témata:

Migrační koridory: Výzkum se provádí na migračních koridorech v Jablunkově a Mostech u Jablunkova. Studenti se seznámí s prací s fotopastmi, metodou sčítání stop velkých savců na pískových plochách nebo na sněhu. Dále se provádí sledování mortality savců na silničních komunikacích.

Mapování výskytu velkých šelem: Výzkum se provádí v pohořích Západních Karpat v oblastech navazujících na migrační koridory velkých šelem v ČR. Studenti se přímo v terénu seznámí s metodami zjišťování přítomnosti velkých šelem (určování pobytových znaků, fotopasti).

Termíny výjezdů a organizační podrobnosti sdělí vyučující Mgr. Tomáš Krajča prostřednictvím na následujícího kontaktu:

t.krajca@seznam.cz