Chráněné druhy živočichů

Zkratka podle STAGu: EKO/CDZO
Semestr: zimní
Počet hodin výuky:  2 hod/týden
Zakončení: Kolokvium
Vyučující:

Jan Losík

Počet kreditů: 2
Max. počet studentů:

Cíle předmětu (anotace):

Cílem předmětu je seznámit studenty s nejvýznamnějšími zvláště chráněnými druhy živočichů v ČR. Kromě základní biologické charakteristiky a popisu rozšíření v druhů se studenti seznámí také s hlavními ohrožujícími faktory a způsoby péče o chráněné živočichy.

Obsah:

Přehled zvláště chráněných druhů živočichů na území ČR. U vybraných druhů základní biologické charakteristiky, příčiny ohrožení a speciální přístupy v ochraně těchto druhů.

Požadavky na studenta:

- pojmenovat ohrožené a chráněné druhy živočichů, popsat jejich biologii, ekologii a důvody jejich ohrožení
- popsat používané postupy pro ochranu druhů a jejich účinnost
- popsat současný stav ochrany druhů a vyhlídky do budoucna
- analyzovat problémy ochrany druhů v interakcích mezi sebou a v konfliktech se zájmy člověka