Biotopy ČR

Zkratka podle STAGu: EKO/BICR
Semestr: zimní
Počet hodin výuky:  1 týdně
Zakončení: kolokvium
Vyučující:

Miroslav Zeidler, Marek Banaš

Počet kreditů: 2
Max. počet studentů: -

Cíle předmětu (anotace):

Základní přehled biotopů na území ČR podle systému Natura 2000, terminologie, stručné ekologické charakteristiky jednotlivých biotopů, jejich dominantní druhové složení, rozšíření, potenciální ohrožení a základní pravidla managementu jako podklad pro metodologii ochranářské praxe.

Požadavky na studenta:

Znalost základních charakteristik biotopů ČR.

 

Materiály k přednáškám jsou neveřejné. Pro jejich zveřejnění se musíte přihlásit!

Login