Anglický dokumentární film 1 a 2

Zkratka podle STAGu: EKO/ADF1, EKO/ADF2
Semestr: zimní a letní
Počet hodin výuky:  2 hod týdně
Zakončení: zápočet
Vyučující:

dr. Tuf, Mgr. Žihlavníková

Počet kreditů: 2
Max. počet studentů: 40

Cíle předmětu (anotace):

Cílem předmětu je nabídnout studentům možnost udržovat si (či si zlepšovat) úroveň porozumění anglickému mluvenému slovu formou sledování zajímavých (pečlivě vybraných) dokumentárních filmů s biologickou a ochranářskou tematikou. Zároveň bude zaměřen na rozvoj komunikativních dovedností. Výuka bude probíhat formou sledování dokumentu na semináři (v angličtině, s anglickými titulky) s následnou diskuzí o shlédnutém filmu, facilitovanou vyučujícími. Studenti průběžně připravují Aj-Čj slovíčka k epizodám a prezentují o vybraných zajímavých druzích z dané epizody.

Obsah:

V letním semestru probíhá výuka ve středy, 18:15-19:45, na učebně SE-501 (Holice, aula v přízemí).

Vybírejte si epizodu, kterou budete zpracovávat (vzhledem k počtu zapsaných studentů ve trojicích) - váš výběr nám posílejte mejlem do 20. února! (21/2 přidělíme zbylé epizody zbylým studentům.) Slovíčka k dané epizodě nám posílejte v požadovaném formátu za celou skupinu týden předem (na obě adresy ivan.tuf@upol.cz, lyrkablack@gmail.com) pro jejich kontrolu a doplnění otázek! Galerii druhů (powerpoint) pošlete nejpozději v pondělí. Galerie druhů by mohla obsahovat cca 5-7 druhů, ale ve slovníčku jich má být mnohem více!

V tomto semestru shlédneme nejdříve dokument Life That Glows a potom si porovnáme pokrok v natáčecí technice srovnáním epizod dokumentu Planet Earth II s vybranými episodami o deset starší série Planet Earth.

    14.2. Life That Glowsdictionaryspecies gallery (Žihlavníková*, Tuf) 
    21.2. From Pole to Pole (2006), dictionaryspecies gallery (Paclíková*, Diblíková, Schichor) 
    28.2. Islands (2016), dictionaryspecies gallery
 (Lachman*, Dočkalová, Coufal) 
      7.3. Mountains (2006)dictionaryspecies gallery (Tengler*, Klocová) 
    14.3. Mountains (2016), dictionaryspecies gallery (Chasák*, Orság, Mašín) 
    21.3. Jungles (2006)dictionaryspecies gallery (Zámečníková*, Nevřala, Mašín) 
    28.3. Jungles (2016)dictionaryspecies gallery (Nejezová*, Švrlanská, Maťátková, Ertner)
      4.4. Deserts (2006), dictionaryspecies gallery (Němečková*, Forejtová, Uhlířová
    11.4. Deserts (2016)dictionaryspecies gallery (Bilíčková*, Nováková, Havlíček, Dvořák) 
    18.4. Great Plains (2006)dictionaryspecies gallery (Koblihová*, Hrašnová, Novotná) 
    25.4. Grasslands (2016)dictionaryspecies gallery (Szkandera*, Polák, Mazáč)
      2.5. Caves (2006)dictionaryspecies gallery (Chlup*, Vlk, Zošiaková, Onderková) 
      9.5. Cities (2016)dictionaryspecies gallery (Martinka*, Zdráhal, Kovářová, Lobišová)
 

* "the boss", který komunikuje a posílá materiály za celou skupinu najednou!

Požadavky na studenta:

Podmínkou udělení zápočtu bude:

  1) alespoň 75% aktivní účast na seminářích (tj. docházka + aktivita, akceptovatelné 3 absence),
  2) příprava Aj-Čj slovníčku odborné slovní zásoby k vybrané epizodě a
  3) příprava a prezentace "species gallery" z dané epizody.

= Lidé, kteří se chtějí jen dívat a nezapojovat se do příprav, tak činit mohou, nicméně bez zápočtu. 

K překladu doporučujeme http://www.websters-online-dictionary.org, hodit se vám mohou česko-anglické stránky druhů www.biolib.cz, latinsko-česko-anglický přehled jmen savců na http://www.savci.upol.cz/_system.htm, užitečná je i www.uloz.to