Předměty

Agroekologie a základy zem. hospod. (EKOAGRO)

Anglická terminologie a prezentace - ekologie (VCJ/ATPE 1,2)

Anglický dokumentární film 1 a 2 (EKO/ADF1, EKO/ADF2)

Aplikovaná hydrobiologie (EKO/AHB)

Bioindikace (EKO/BIOID)

Biologické hodnocení ()

Biotopy ČR (EKO/BICR)

Ekologie horských ekosystémů (EKO/HOEK)

Ekologie populací (EKO/EKPOP )

Ekologie rostlin (EKO/EKRO)

Ekologie živočichů (EKO/EKZ)

Etologie (PCH/ETLB, PCH/ETLK)

Evoluční psychologie (EKO/EVOP, PCH/EVO)

Geografické informační systémy (EKO/GISO)

Hydrologie (EKO/HHGO, EKO/HHGSB)

Chráněná území ČR (EKO/CHUO)

Chráněné druhy živočichů (EKO/CDZO)

Krajinná ekologie (EKO/KEKO, EKO/KEKOX)

Krajinné plánování (EKO/KPLO)

Kurz zimní ekologie (EKO/ZHOEK)

Management chráněných území (EKO/MCUO)

Management turismu v chráněných územích (EKO/MT)

Metody vědecké práce (EKO/MVPO)

Oborová praxe (EKO/OBPR)

Oceánografie ()

Odpady (EKO/ODP, EKO/ODPO, EKO/ODPP)

Ochrana genofondu (EKO/OGFO, EKO/OGFOP, EKO/OGFU)

Pedologie (EKO/PEPE)

Praktika z půdní biologie (EKO/VKPB)

Projekty a veřejná správa v ochraně ŽP (EKO/PVS)

Světová ochrana přírody (EKO/SOPO)

Systém bezobratlých (EKO/SB)

Systém strunatců (EKO/SS)

Terénní cvičení z ekologie horských ekosystémů (EKO/THOEK)

Terénní ekologická praxe (EKO/TEPO)

Terénní zoologická praxe (EKO/TZP)

Terestrické biomy (EKO/TEEK)

Určovací praktikum ze zoologie - bezobratlí (ZOO/UPZZ)

Určovací praktikum ze zoologie - obratlovci (EKO/UPZO, EKO/UPRZO)

Vodní hospodářství krajiny (EKO/VSUO, EKO/VHKR)

Využití GIS v ekologii krajiny (EKO/GEK)

Vývoj krajiny a její využití (EKO/VYKV, EKO/VYKO)

Základy chemie (EKO/ZACH)

Základy práce s PC (Zpracování dat) (EKO/ZPPC, MRS/PPC)

Zemědělská a lesnická ekologie (EKO/ZLEP)

Zneč. půd, degradace, ochrana půd. fondu (EKO / ZPOPF )

Životní historie (EKO/ZHIO)


Na této stránce je uveden přehled předmětů s jejich základní charakteristikou a případně materiály pro studenty ke stažení. Nejde o kompletní seznam všech předmětů! Pro kompletní přehled využijte systém Portálu.