Zbývající tři přednášky z předmětu EKO/HOEK budou probíhat v následujících termínech: 
- v pátek 2.prosince od 8 do 9:30 na Envelopě 
(hlavní budově PřF UP) na učebně LP-2003 (1. patro) - ve čtvrtek 8. a 15. prosince od 8 do 9:30
na Envelopě na učebně LP-2003 (1. patro)