Přes portál se můžete zapisovat na předměty lednových státních závěrečných zkoušek (konec zápisu a odzápisu je 19.12.2016). Podle počtu přihlášených sestavíme harmonogram. Počítejte 24. - 25.1.2017. UPOZORNĚNÍ - do pondělí 19. 12. 2016, do 15:00 mi noste bakalářské a diplomové práce. Práce musí být nahrátá ve stagu, s sebou doneste vytištěný "Údaj o bakalářské, diplomové práci".