výuka bude probíhat v blocíck 9.3., 29.3., 12.4., 26.4. vždy od 14:00, učebna SE 622 (vyučující Ing. Petr Mičola)