Výsledky dnešní poznávačky zde!

Poslední termín bude 21/8 !!! od 8:30 na učebně 215.
U poznávačky se vyžadují české názvy druhů (případně jen rodu, je-li tak uvedeno) a latinské názvy čeledí. Za správný druhový (či rodový, stačí-li) název získáte 1,5 bodu, za název čeledi získáte 0,5 bodu, za rodový název (pokud je vyžadován i druhový) získáte 0,5 bodu. Pro úspěšné absolvování poznávačky musíte získat (při prvním pokusu - viz dále) 30 bodů z celkového počtu 40 (tzn. v poznávačce je 20 objektů). Na poznávačku se nemusíte přihlašovat ve STAGu, počet pokusů není omezen na tři. Po každém Vašem neúspěšném pokusu se Vám nicméně navyšuje laťka o půl bodu!

Protokoly odevzdávejte ke kontrole Mgr. Machačovi či dr. Tufovi. Zkontrolované protokoly necháváme k rozebrání na nástěnce.