AOPK ČR vyhlašuje výběrové řízení na obsazení volného služebního místa: Rada v Oddělení péče o přírodu a krajinu, Regionální pracoviště SCHKO Poodří. Více info zde.