Úvodní informace k výuce předmětů Didaktika ochrany ŽP (EKO/DZPP) a Základy didaktiky environmentální výchovy (EKO/ZDEV) a také nového předmětu Environmentální aspekty výuky ve školách (EKO/EAVS) v zimním semestru.