Témata na BP a DP, která nabízí KRNAP, můžete najít zde. Odborníci KRNAPu budou vystupovat jako konzultanti, vedoucího práce si zvolte na PřF UP.