SZZ - ústní 29.8.2017 od 9:00

obhajoby 30.8.2017 od 9:00, viz harmonogram níže

Obhajoby bakalářských prací na Katedře ekologie a ŽP

ve středu 30. 8. 2017 od 9:00 v Holici, budova 47, učebna 215

obor: Ekologie a ochrana ŽP

 

        Předseda komise: prof. MVDr. E. Tkadlec, CSc.

 

         Členové komise:  prof. Dr. Ing. B. Šarapatka, CSc.

                               Doc. RNDr. M. Rulík, Ph.D.

                              RNDr. Marek Banaš, Ph.D.

                        RNDr. P. Hekera, Ph.D.

                              RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.

                                   RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D.

                                   RNDr. Tomáš Václavík, Ph.D.

                               RNDr. Mgr. I. H. Tuf, Ph.D.

                    Mgr. Jan Losík, Ph.D.

                          Mgr. M. Mazalová, Ph.D.

                       Mgr. M. Dančák, Ph.D.

 

9:00 – 9:30

Husek Václav  

 

Dlouhodobé změny vegetace zbořenišť na vrcholu Králického Sněžníku

RNDr. M. Banaš, Ph.D. – RNDr. M. Zeidler, Ph.D.

9:30 – 10:00

Šedá Markéta

Dlouhodobé změny subalpínské vegetace na lyžařské sjezdové trati pod Petrovými kameny v NPR Praděd - situace po 10 letech

RNDr. M. Banaš, Ph.D. – RNDr. M. Zeidler, Ph.D.

 

10:00 – 10:30

Koubková Anežka

Společenstvo pavouků zimující v ptačích budkách v PR Království.

Mgr. O. Machač - RNDr. Mgr. I. H. Tuf, Ph.D

 

10:30-11:00

Onderková Tereza

Společenstva stonožek litevského poloostrova Kurská kosa      

RNDr. Mgr. I. H. Tuf, Ph.D - Mgr. O. Machač

 

11:00-11:30

Pavelcová Aneta

Distribuce stonožek na vertikálním gradientu        

RNDr. Mgr. I. H. Tuf, Ph.D – prof. Ing. S. Stašiov, Ph.D.

 

11:30-12:00

Štěpánková Barbora

Inventarizační průzkum a návrhy managementu na lokalitě zrušený Samanovský rybník (CHKO Železné hory)

Mgr. Z. Mačát – Mgr. F. Trnka

12:00-12:30

PAUZA

 

12:30-13:00

Šujanová Nela

Mikroskopická analýza vzorků padlí dýňovitých pocházejících z různých hostitelských rostlin čeledi Cucurbitaceae z různých zemí světa a jejich porovnání se vzorky z České republiky

RND. Božena Sedláková, Ph.D. - Doc. RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D.

 

13:00-13:30

Šuláková Monika

Cross-species amplifikace mikrosatelitů z řádu tučňáci a konzervovaných ptačích mikrosatelitů u pelikána skvrnozobého (Pelecanus philippensis).

RNDr. Petr Nádvorník, Ph.D. - Doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D.

 

13:30-14:00

Lux Jan

Vliv predace na hnízdní cyklus lejska bělokrkého         

Mgr. P. Adamík, Ph.D. - doc. Mgr. Karel Weidinger, Dr.

 

14:00-14:30

Paclíková Pavla

Sezónní prevalence výskytu klíšťat u plcha velkého Glis glis: význam pohlaví, věku a habitatu

Mgr. P. Adamík, Ph.D. – prof. MVDr. E. Tkadlec, CSc.

 

 

 

 

 

 

 

Obhajoby diplomových prací na Katedře ekologie a ŽP

ve středu 30. 8. 2017 od 9:00 v Holici, budova 47, učebna 215

Obor: Ochrana a tvorba krajiny

 

        Předseda komise: prof. Dr. Ing. B. Šarapatka, CSc.

 

                                                    Členové komise:  prof. MVDr. E. Tkadlec, CSc.

                                                                                  Doc. RNDr. M. Rulík, Ph.D.

                                                                                  RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.

                                                                                  RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D.

                                                                                  RNDr. Tomáš Václavík, Ph.D.

                                                                                         RNDr. Mgr. I. H. Tuf, Ph.D.

                                                                                         Mgr. Jan Losík, Ph.D.

 

14:30 – 15:00

Coufalová Lenka

Prostorové gradienty funkční diverzity tropického deštného lesa na příkladu společenstev bezobratlých

RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D. – Mgr. M. Bitomský

 

 

obor: Ochrana a tvorba ŽP

obor: Ekologie a ochrana ŽP

 

Předseda komise: prof. MVDr. E. Tkadlec, CSc.               

 

                                        Členové komise: prof. Dr. Ing. B. Šarapatka, CSc

                                                                     Doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.

                                 RNDr. Marek Banaš, Ph.D.                       .

                                 RNDr. Petr Hekera, Ph.D.

                                 RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.

                                                                          RNDr. Mgr. I. H. Tuf, Ph.D.

                                 RNDr. Tomáš Václavík, Ph.D.

                                 RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D

                                 Mgr. Jan Losík, Ph.D.

Mgr. M. Dančák, Ph.D.

 

15:00-15:30

Horňák Ondřej

Střevlíci na polích a aplikace exogenní organické hmoty na půdu

RNDr. Mgr. I. H. Tuf, Ph.D - Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc

 

15:30-16:00

Havlová Pavlína

Zimní agregace u netopýrů ve vztahu k WNS

Doc. Mgr. T. Bartonička, Ph.D. – RNDr. J. Šafář

 

16:00-16:30

Bergerová Veronika

Dlouhodobé změny lesní vegetace v Litovelském Pomoraví s důrazem na historii hospodaření

Mgr. Radim Hédl, Ph.D. – Mgr. J. Šipoš, Ph.D.

 

16:30-17:00

Vrtalová Kateřina

Druhová bohatost mechorostů ve vybraných lesních společenstev Litovelského Pomoraví

RNDr. Z. Hradílek, Ph.D. - RNDr. M. Zeidler, Ph.D.

 

17:00-17:30

Rollerová Tereza

Rozšíření a ekologie bradáčku srdčitého (Listera cordata) v Hrubém Jeseníku

RNDr. M. Banaš, Ph.D. – RNDr. M. Zeidler, Ph.D.