Státní závěrečné zkoušky pro bakalářské studium

na Katedře ekologie a ŽP

v úterý 24. 1. 2017 od 9:00 hodin v Holici, budova 47, učebna 215

 

obor: Ekologie a ochrana ŽP

 

Předseda komise

prof. MVDr. E. Tkadlec, CSc.

Zkoušející

RNDr. Marek Banaš, Ph.D.

RNDr. P. Hekera, Ph.D.
RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.
RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D.

RNDr. I. H. Tuf, Ph.D.
Mgr. J. Losík, Ph.D.

RNDr. T. Václavík, Ph.D.

Mgr. M. Mazalová, Ph.D.

 

Seznam studentů na předmět

 

Ekologie rostlin SZZE1

 

Nevřala Filip

Pančochová Kateřina

 

 

Ekologie živočichů SZZE2

 

Nevřala Filip

 

 

 

Ekologie krajiny  SZZE3

Nevřala Filip

Vítková Dorota

 

 

Ochrana ŽP SZZE4

Nevřala Filip

 

 

 

 

 

Státní závěrečné zkoušky

 

pro navazující magisterské studium

 

na Katedře ekologie a ŽP

 

v úterý 24. 1. 2017 od 9:00 hodin v Holici, budova 47, učebna 215

 

 

 

obor: Ochrana a tvorba ŽP

 

 

 

Předseda komise:

prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.

 

 

Členové komise:

Doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.

RNDr. Marek  Banaš, Ph.D.

RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.

RNDr. Petr Hekera, Ph.D.

RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D.

RNDr. Tomáš Václavík, Ph.D.

Mgr. Jan Losík, Ph.D.

 

Povinné předměty

Seznam Studentů

 

 

Terestrické ekosystémy

Poledníková Markéta

Ritzka Tomáš

 

 

 

Vodní ekosystémy

Poledníková Markéta

Ritzka Tomáš

Sonnková Barbora

 

 

Nauka o Životním  prostředí

Poledníková Markéta

Ritzka Tomáš

 

 

Volitelné předměty

 

 

 

Ochrana přírody

Poledníková Markéta

Ritzka Tomáš

 

 

 

 

 

 

 

Státní závěrečné zkoušky

 

 pro navazující magisterské studium

 

 na Katedře ekologie a ŽP

 

v úterý 24. 1. 2017 od 9:00 hodin v Holici, budova 47, učebna 215

 

 

 

Obor: Ochrana a tvorba krajiny

 

 

 

Předseda komise:

prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.

 

 

Členové komise:

Doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.

RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.

RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D.

RNDr. Tomáš Václavík, Ph.D.

Mgr. Jan Losík, Ph.D.

 

Povinné předměty

Seznam studentů

 

 

Terestrické ekosystémy

-

 

 

Vodní ekosystémy

-

 

 

Nauka o Životním  prostředí

Hábová Lucie

 

 

Ekologie krajiny a revitalizace

-

 

 

 

 

 

 

 

Obhajoby bakalářských prací

na Katedře ekologie a ŽP

ve středu 25. 1. 2017 od 9:00 v Holici, budova 47, učebna 215

obor: Ekologie a ochrana ŽP

 

        Předseda komise: prof. MVDr. E. Tkadlec, CSc.

 

         Členové komise:  Doc. RNDr. M. Rulík, Ph.D.

                                     RNDr. Marek Banaš, Ph.D.

                               RNDr. P. Hekera, Ph.D.

                                     RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.

                                           RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D.

                                          RNDr. Tomáš Václavík, Ph.D.

                                       RNDr. Mgr. I. H. Tuf, Ph.D.

                            Mgr. Jan Losík, Ph.D.

                                  Mgr. M. Mazalová, Ph.D.

 

9:00 – 9:30

Harásek Jan

Společenstva opylovačů svazenky vratičolisté a změny jejich distribuce během dne

Mgr. M. Mazalová, Ph.D. – Mgr. J. Danihlík, Ph.D.

 

9:30 – 10:00

Nevřala Filip

Jak hospodařit v lesích vyjmutých z vojenského újezdu Libavá?

Mgr. J. Losík, Ph.D. – Ing. J. Jeniš

 

10:00 – 10:30

Vítková Dorota

Fyzikálně chemické vlastnosti vody bývalých říčních ramen v okolí Otrokovic a Napajedel s návrhem na jejich využití"

RNDr. P. Hekera, Ph.D. – RNDr. L. Merta, Ph.D.

 

 

 

Obhajoby diplomových prací

na Katedře ekologie a ŽP

ve středu 25. 1. 2017 od 9:00 v Holici, budova 47, učebna 215

obor: Ochrana a tvorba ŽP

 

Předseda komise: prof. MVDr. E. Tkadlec, CSc.           

 

       Členové komise: Doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.

                                    RNDr. Marek Banaš, Ph.D.                              .

                                    RNDr. Petr Hekera, Ph.D.

                                    RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.

                                            RNDr. Mgr. I. H. Tuf, Ph.D.

                                    RNDr. Tomáš Václavík, Ph.D.

                                    RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D

                                    Mgr. Jan Losík, Ph.D.

     

 

10:30-11:00

Hejzlarová

Kateřina

Biomonitoring znečištění atmosféry těžkými kovy pomocí chemické analýzy mechu

RNDr. Z. Hradílek, Ph.D. - RNDr. P. Hekera, Ph.D.

 

11:00-11:30

Ritzka

Tomáš

Vegetační změny v porostu třtiny křovištní po introdukci poloparazitů

Mgr. J. Mládek, Ph.D. – RNDr. J. Těšitel, Ph.D.

 

 

 

Obor: Ochrana a tvorba krajiny

 

        Předseda komise:. prof. MVDr. E. Tkadlec, CSc.

 

                                                    Členové komise:  Doc. RNDr. M. Rulík, Ph.D.

                                                                                  RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.

                                                                                  RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D.

                                                                                  RNDr. Tomáš Václavík, Ph.D.

                                                                                  RNDr. Mgr. I. H. Tuf, Ph.D.

                                                                                 Mgr. Jan Losík, Ph.D.

                                                                                 

 

11:30-12:00

Hábová Lucie

Vliv vodní eroze na polích na půdní faunu

RNDr. Mgr. I. H. Tuf, Ph.D. – prof. Dr. Ing. B. Šarapatka, CSc.