Pozvánka

V úterý dne 27. února 2018 ve 14.00 h se uskuteční veřejná habilitační přednáška RNDr. Ivan H. Tufa, Ph.D., Kat. ekologie a ŽP PřF UP v Olomouci na téma Suchozemští stejnonožci a jejich predátoři. Přednáška proběhne v učebně E2 budovy 47 v přízemí, Šlechtitelů 27, Olomouc-Holice. Všichni jsou srdečně zváni.

Emil Tkadlec