Výuka předmětu EKO/EZPO, EZPO1 bude probíhat ve dvouhodinových blocích, jednou za čtrnáct dnů (liché týdny). 

1. blok bude 25. 9. 2017 od 14:10 - 15:40, učebna LP 1031. Vyučující Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D.