AOPK vyhlašuje výběrové řízení na pozici zoologa (ástup za MD a RD) pro maloplošná zvláště chráněná území

http://www.ochranaprirody.cz/res/archive/362/051465.pdf?seek=1496994784

a zoologa-ornitologa (rovněž zástup za MD a RD) pro sledování početností živočichů.

http://www.ochranaprirody.cz/res/archive/362/051490.pdf?seek=1497341812