Z pověření Dr. Sychrové, předsedkyně Rady pro zahraniční styky AV ČR byla vyhlášena společná výzva AV ČR a Weizmannova institutu věd (WIS)* na *stipendia na tříleté postdoktorské pobyty na WIS*. Výzva bude

otevřena do 22. srpna 2017.  Výzva je určená držitelům titulu Ph.D. (dále jen "uchazeč"), kteří nemají více než 5 let praxe po obdržení doktorátu, a kteří jsou v době podávání přihlášky zaměstnanci pracovišť AV ČR. Výzva se týká oblastí živých věd, fyziky, chemie, informatiky a matematiky.  *Uchazeč o stipendium* na tříletý postdoktorský pobyt *podává* *přihlášku *dle pokynů WIS*přímo na WIS*. Podrobnější informace o WIS včetně pokynů k podání přihlášky naleznete zde

https://www.weizmann.ac.il/feinberg/fellowship-aid/postdoc-fellowship-opportunities.

 

Zároveň s přihláškou WIS vyplní uchazeč také formulář* "*Stanovisko pracoviště AV ČR*" (ke stažení zde http://www.avcr.cz/cs/pro-akademickou-sferu/mezinarodni-vztahy/podporovane-

aktivity/zeme-a-partnerske-organizace/#Izrael>).

Podepsaný a naskenovaný (pdf) formulář uchazeč doručí do 22. srpna 2017 na e-mailovou adresu revicka@kav.cas.cz <mailto:revicka@kav.cas.cz>.

 

*Informace o výzvě na stránkách AV ČR*

http://www.avcr.cz/cs/pro-akademickou-sferu/mezinarodni-vztahy/aktuality/

a

http://www.avcr.cz/cs/pro-akademickou-sferu/mezinarodni-vztahy/podporovane-a

ktivity/zeme-a-partnerske-organizace/#Izrael

 

 

Výběrové řízení bude provedeno společně WIS a AV ČR. Výsledky budou zveřejněny začátkem října 2017. Úspěšný uchazeč by měl zahájit svůj postdoktorandský pobyt před 31. prosincem 2017.