Ve střredu dne 30. května 2018 se na Katedře ekologie a ŽP PřF UP, učebna 215, budova 47, 2. podlaží, Šlechtitelů 27, Olomouc, koná obhajoba dizertační práce Mgr. Stanislava Rady Vliv hospodaření na hmyzí společenstva travinných ekosystémů. Obhajoba začíná v10:00 h. Všichni jsou srdečně zváni.

Komise pro obhajobu dizertační práce
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc. (předseda)
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
doc. RNDr. Ivan H. Tuf, Ph.D.
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (oponent), Mendelova univerzita v Brně, Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Agronomické fakulty
doc. RNDr. Petr Kočárek, Ph.D. (oponent), Katedra biologie a ekologie PřF OU v Ostravě

Školitelem je prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.., konzultantem RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.

Publikace kandidáta v IF časopisech
Mazalová M, Šipoš J, Rada S, Kašák J, Šarapatka B, Kuras T. 2015. Responses of grassland arthropods to various biodiversity-friendly management practices: Is there a compromise? European Journal of Entomology 112: 734–746.
Rada S, Mazalová M, Šipoš J, Kuras T. 2014. Impacts of mowing, grazing and edge effect on Orthoptera of submontane grasslands: Perspectives for biodiversity protection. Polish Journal of Ecology 62: 123–138.
Rada S, Štěpánová L, Losík J, Šipoš J, Holuša J, Kuras T. 2015.: How does Oedipoda germanica (Orthoptera: Acrididae) cope on the northern edge of its distribution? A demographical study of a completely isolated population. European Journal of Entomology 112: 486–492.
Rada S, Spitzer L, Šipoš J, Kuras T. 2017. Habitat preferences of the grasshopper Psophus stridulus, a charismatic species of submontane pastures. Insect Conservation and Diversity 10: 310–320.
Rada S. 2017. Comparison of two methods for sampling orthopterans in grassland: differences in species representation and sex ratios. Turkish Journal of Zoology 41: 1105–1110.