Oznámení

Dne 29. listopadu 2017 v 11:15 h se koná na učebně SE 215 na Katedře ekologie a životního prostředí, 2. patro budovy 47(A), Šlechtitelů 27, Olomouc-Holice, obhajoba dizertační práce Mohameda Elfekiho Bioconversion for Treatment of Organic Solid Waste towards Sustainable Development in Egypt v oboru ekologie.

Komise pro obhajobu:

prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc., předseda komise, PřF UP v Olomouci
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D., místopředseda, PřF UP v Olomouci
doc. RNDr. Pavel NOVÁČEK, CSc., PřF UP v Olomouci
doc. RNDr. Jana Kotovicová, Ph.D., Mendelova Univerzita v Brně, Ústav aplikované a krajinné ekologie AF
doc. RNDr. Marta Heroldová, Ph.D., Mendelova Univerzita v Brně, Ústav ekologie lesa LDF

Oponenti

prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc., PřF UP v Olomouci
doc. RNDr. Jana Kotovicová, Ph.D., Mendelova Univerzita v Brně, Ústav aplikované a krajinné ekologie AF