Nabídka na pozici vedoucího odboru ekologie krajiny – senior researcher VÝZKUMNÝ ÚSTAV SILVA TAROUCY PRO KRAJINU A OKRASNÉ ZAHRADNICTVÍ, V.V.I. zde.