Habilitační přednáška Mgr. Lumíra Gvoždíka, Ph.D. z ÚBO AV ČR Brno, pracoviště Studenec na téma Termální strategie ektotermních obratlovců se koná ve středu 23. listopadu 2016 ve 14:00 h na učebně 215 Katedry ekologie a ŽP PřF UP, Šlechtitelů 27, Olomouc-Holice. Všichni jsou srdečně zváni.