Výuka předmětu Krajinná ekologie (EKO/KEKO, EKO/KEKOX, EKO/XKEKO) v zimním smestru 2017 bude probíhat v 6 výukových blocích v těchto termínech:

Přednášky: čtvrtky 21.9., 5.10., 26.10., 7.12. (16:45-20:00 na LP-2005)
Cvičení: pátky 6.10., 27.10. (8:00-11:15 na LP-2003)

Aktuální informace a další materiály naleznete na: https://tomasvaclavik.wordpress.com/keko/