NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PROGRAMU - N 1601 EKOLOGIE A OCHRANA PROSTŘEDÍ, obor Ekologie a ochrana životního prostředí (dříve OTŽP)


Info | Ke stažení | Magisterská práce | Okruhy SZZ |


Informace k oboru

Náplň studia

Studium klade důraz na znalosti ze základních ekologických disciplín, další rozšiřování odborných znalostí je zaměřeno na teoretické poznatky z analýzy životního prostředí, ekologického plánování a prognostiky a studium interakcí přírody a společnosti v krajině.

Aktuální studijní plán lze dohledat ZDE

Uplatnění absolventa

Absolvent najde široké uplatnění v orgánech státní správy, v chráněných oblastech, v nejrůznějších výzkumných ústavech a institucích zabývajících se ochranou a tvorbou životního prostředí.

Podmínky přijetí

Podmínkou přijetí do navazujícího magisterského studia je ukončené (alespoň) bakalářské studium s podobným zaměřením (biologie, ekologie, apod.). 
další informace.

Zakončení studia

Studium je zakončeno státní magisterskou zkouškou ze státnicových okruhů a obhajobou (magisterské) diplomové práce. Úspěšný absolvent studia obdrží vysokoškolský titul „magistr“ (Mgr.).Další možnosti studia

Zájemci o analytický přístup k úzce vymezené problematice z oblasti ekologie a životního prostředí mohou navázat doktorským studijním programem, a to na kterékoliv škole s podobným zaměřením. Naše katedra nabízí zájemcům o další studium doktorský obor Ekologie.