NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PROGRAMU - N 1601 EKOLOGIE A OCHRANA PROSTŘEDÍ, obor Ochrana a tvorby krajiny


Info | Ke stažení | Magisterská práce | Okruhy SZZ |


Informace k oboru

Náplň studia

Studium poskytuje odborné znalosti ze základních ekologických a environmentálních disciplín a dává možnost získat další poznatky v krajinné ekologii a revitalizaci. Rozšiřování odborných znalostí je dále zaměřeno na teoretické poznatky z analýzy životního prostředí, ekologického plánování a prognostiky, na studium interakcí přírody a společnosti v krajině a na problematiku ekologické rovnováhy.

Aktuální studijní plán lze dohledat ZDE

Uplatnění absolventa

Absolvent najde široké uplatnění v orgánech státní správy, v projekčních a plánovacích institucích, v chráněných oblastech, v nejrůznějších výzkumných ústavech, zabývajících se ochranou a tvorbou životního prostředí, i v podnikatelském sektoru.

Podmínky přijetí

Podmínkou přijetí do navazujícího magisterského studia je ukončené (alespoň) bakalářské studium s podobným zaměřením (biologie, ekologie, apod.). 
další informace

Zakončení studia

Studium je zakončeno státní magisterskou zkouškou ze čtyř státnicových předmětů a obhajobou diplomové práce. Úspěšný absolvent studia obdrží vysokoškolský titul „magistr“ (Mgr.).

Další možnosti studia

Zájemci o analytický přístup k úzce vymezené problematice z oblasti ekologie a životního prostředí mohou navázat doktorským studijním programem, a to na kterékoliv škole s podobným zaměřením. Naše katedra nabízí zájemcům o další studium doktorský obor Ekologie.