Navazující magisterský studijní program N1601 Ekologie a ochrana prostředí

obor Ekologie a ochrana životního prostředí (dříve OTŽP)
obor Ochrana a tvorby krajiny
obor Učitelství biologie a environmentální výchova pro střední školy (dříve Biologie v ochraně ŽP)