Doktorandi     Dizertace    Přijímací zkoušky     Oborová rada      Předměty     Ke stažení


Rada doktorského studijního oboru Ekologie

 prof. RNDr. Stanislav Bureš, CSc., PřF UP Olomouc
doc. RNDr. Tatiana Hrnčiarová, CSc., ÚKE SAV Bratislava
prof. RNDr. František Krahulec, CSc., BÚ AV ČR Průhonice
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc., AF MZLU Brno
prom. biol. Jaroslav Piálek, CSc., ÚBO AV ČR Brno, schválen vědeckou radou PřF UP Olomouc
doc. Ing. Eduard Pokorný, Ph.D., LDF MZLU Brno
prof. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc., PřF UP Olomouc
doc. RNDr. Martin Rulík, PhD., PřF UP Olomouc
prof. RNDr. Milena Rychnovská, DrSc., PřF UP Olomouc, čestný člen
doc. RNDr. František Sedláček, CSc., PřF JČU a BC AV ČR České Budějovice
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc., PřF UP Olomouc
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc., PřF UP Olomouc - předseda
doc. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc., PřF JČU a BC AV ČR České Budějovice

Školitelé
prof. RNDr. Stanislav Bureš, CSc.
doc. RNDr. Martin Rulík, PhD.
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
doc. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc.