Doktorandi    Dizertace    Přijímací zkoušky     Oborová rada      Předměty     Ke stažení


Předměty

Povinné předměty: společný základ

Kód   Název         Garant 
 VCJ/PGSAJ           Anglický jazyk pro doktorské studium    PhDr. Olga Vítkovská
 PRF/PGS00  Management vědy a výzkumu   prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
 PRF/PGS01  Vědecko-výzkumná stáž        prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.
 EKO/PGSZZ Státní doktorská zkouška  prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.

Povinně volitelné předměty (volba minimálně 4 předmětů)

 Kód         Název   Garant
 EKO/PGSAG  Agroekologie  prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
 EKO/PGSAR  Analýza biologických dat v R  prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
 EKO/PGSCR           Analýza časových řad v ekologii       prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
 ZOO/PGSBE  Behaviorální ekologie       doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.
 EKO/PGSEP  Populační ekologie  prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
 EKO/PGSSE  Ekologie společenstev a ekosystémů    prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
 EKO/PGSEZ  Ekologie živočichů  prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
 EKO/PGSKP     Koloběh prvků a procesy v povodí  doc. RNDr. Josef Hejzlar, CSc.
 EKO/PGSKE   Krajinná ekologie    prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
 EKO/PGSME    Makroekologie      prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
 EKO/PGSEV  Mikrobiální ekologie vody  prof. RNDr. Karel Šimek, CSc.
 EKO/PGSPE  Pedologie  prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
 EKO/PGSPB  Populační biologie rostlin  prof. RNDr. František Krahulec, CSc.
 EKO/PGSDA  Prakt. použití digit. analýzy obrazu v ek.     RNDr. Jiří Nedoma, CSc.
 EKO/PGSSL  Speciální limnologie  prof. RNDr. Jaroslav Vrba, Ph.D.
 EKO/PGSTP  Taxonomie prokaryot  doc. RNDr. Ivo Sedláček, CSc.
 EKO/PGSZH  Teorie životních historií  prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
 KGI/PGSGV  Geovisualizace v geoinf. technologiích

 prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.