Ekologie a ochrana životního prostředí a Biologie v ochraně životního prostředí

 Proč studovat právě u nás?

 • nejdelší tradice oboru na českých VŠ
 • skvělé renomé absolventů v praxi
 • možnost studia v zahraničí (např. v rámci projektu ERASMUS)
 • zapojení do řady projektů (atraktivní exkurze a stáže, možnost výdělku, aj.)

 

 • studium v téměř „rodinné“ atmosféře malého kolektivu (20–30 studentů), zasazené v kulisách sympatické a kulturní Olomouce
 • provázanost s ostatními biologickými obory formou mnoha společných akcí 
 • možnost spoluúčasti na řadě studentských projektů

Pojďte studovat atraktivní obor ve starobylém univerzitním městě, kypícím studentským životem!

Jak se stát studentem aneb Přijímací zkoušky

Základní informace k přímacímu řízení najdete na stránkách přírodovědecké fakulty zde. Jsou zde rovněž uvedeny podmínky, za kterých můžete děkana žádat o prominutí přijímacích zkoušek. Bližší informace k průběhu přijímacích zkoušek lze získat na Konzultačním dnu Katedry ekologie a ŽP, který se letos koná 22. dubna 2017 v budově Přírodovědecké fakulty 17. listopadu 12, Olomouc. Zde si mohou studenti vyzkoušet cvičný test. O konání Konzultačního dne budou všichni přihlášení studenti vyrozuměni poštou.

Co vás čeká aneb Náplň studia

Kostru vlajkového studijního oboru EOŽP tvoří základní přednášky biologického zaměření, doplněné o kurzy z portfolia věd o zemi, samozřejmostí jsou nosné předměty z teoretické ekologie, na něž navazuje ekologie aplikovaná v podobě praktických kurzů ochrany přírody a krajiny, managementu, nápravných opatřemí atd. Nedílnou součástí výuky je řada terénních exkurzí a cvičení, vhodně doplňujících látku probíranou během přednášek.

 napln studia

 

Výzkum na katedře

 

 

Pravidelné akce katedry

 • Den otevřených dveří – představení katedry a možností studia oboru Ochrana a tvorba životního prostředí
 • Konzultační den – tipy a triky pro zájemce o studium – seznámení s průběhem přijímacího řízení
 • Přírodovědný jarmark – okénko do práce katedry zábavnou formou
 • Zahraniční výběrová exkurze (Skandinávie, Rumunsko, Polsko…aktuálně také tropy!)