Zahraniční pobyty

Zahraniční oddělení UP Olomouc  
Dům zahraničních služeb MŠMT 
MŠMT – program volné mobility studentů (Free movers)
Action (Österreich) 
Fulbrightova komise

Erasmus smluvní pro KEŽP UP

Sheffield Hallam University 
Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala   

Zkušenosti studentů ze zahraničních pobytů

Bc. Jan Hušek - zkušenost z Uppsaly 2006

EUROPARC Federation

Working for nature  - Website User Guide  

Nabídky praxí (Oborové, pedagogické minimum)

Sluňákov 
Správy CHKO a NP

Stanice handicapovaných živočichů

Bartošovice 
Pavlov

 

Partnerské střední školy (též možnost absolvování pedagogické praxe)

Rožnov pod Radhoštěm 
Nový Jičín 
Gymnázium Šternberk

Nabídky zaměstnání

Průběžné nabídky

CIZP
Pardubický kraj

Jednorázové nabídky

Další důležité webové stránky

České

Ministerstvo životního prostředí  
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR  
Záchranné programy rostlin a živočichů 
Česká inspekce životního prostředí   
Ministerstvo školství 
Ministerstvo zemědělství 
Bioinstitut, o.p.s. 
Problematika ochrany vodz (MŽP)

Zahraniční stránky

IUCN  
WWF  
Red Data List
Evropská legislativa

Užitečný ekologický a statistický software

Software pro populační analýzy 
R - statistický a grafický software s množstvím ekologických aplikací 
Software pro fylogenetické analýzy 
Pop-Tools - add-in pro Excel na maticové vypočty v ekologii

Další

Helena v krabici - časopis studentů UP