RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D.

telefon:        585634562
e-mail:         miroslav.zeidler@upol.cz
kancelář:     Šlechtitelů 241/27, Olomouc 783 71

 

Výuka

Ekologie rostlin (EKO/EKRO)
podíl na Biotopy ČR (EKO/BICR)
podíl na Ekologie horských ekosystémů (EKO/HOEK)
podíl na Ochrana genofondu (EKO/OGFOP, EKO/OGFU, EKO/OGFO)
podíl na Terestrické biomy (EKO/TEEK)
podíl na Terénní cvičení z horských ekosystémů (EKO/THOEK)
podíl na Kurz zimní ekologie (EKO/ZHOEK)
podíl na Cvičení z ekologie v terénu (EKO/ETP)

Výzkum

Ekologie rostlinných společenstev alpínské tundry
Vliv vybraných lidských aktivit na prostředí alpínské tundry
Změny ve společenstvech alpínské tundry pod vlivem globálních změn

Publikace

Knihy

Zeidler M., Banaš M. 2013. Vybrané kapitoly z ekologie horských ekosystémů. Univerzita Palackého v Olomouci. Olomouc. 88 s.

Zeidler M. 2010. Ekologické faktory, podmínky a zdroje v kontextu zemědělství. In: Šarapatka B. (ed.) Agroekologie – východiska pro udržitelné zemědělské hospodaření. Bioinstitut, o.p.s., Olomouc. p. 89–117. 

 

Články

Zeidler M., Duchoslav M., Banaš M. 2016. How alpine heathlands response to the snow cover change on the ski slope? Long-lasting ski slope impact case study from the Hrubý Jeseník Mts (Central Europe). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 85(2):3504. http://dx.doi.org/10.5586/asbp.3504

Zeidler M., Duchoslav M., Banaš M. 2014. Effect of altered snow conditions on decomposition it three subalpine plant communities. Central European Journal of Biology 9(8): 811–822. [URL]

Zeidler M., Duchoslav M., Banaš M., Lešková M. 2012. Impacts of introduced dwarf pine (Pinus mugo) on the diversity and composition of alpine vegetation. Community Ecology 13(2): 213–220. [URL]

Hédl R., Houška J., Banaš M., Zeidler M. 2012 Effects of skiing and slope gradient on topsoil properties in an alpine environment. Polish Journal of Ecology 60(3): 491–501.

Zeidler M. 2012 Potenciální změny alpínské vegetace ve střední Evropě pod vlivem oteplování. Životné prostredie, Revue pre teóriu a strarostlinvosť o životné prostredie 46(6): 330–333.

Kubíková P., Zeidler M. 2011 Habitat demands and population characteristics of the rare plant species Gladiolus imbricatus L. in the Frenštát region (NE Moravia, the Czech Republic). Čas. Slez. Muz. Opava (A), 60: 154–164.

Smolová J., Zeidler M., Gerža M. 2010 Výskyt invazních druhů rostlin a jejich ekologické nároky v povodí Říčky (CHKO Orlické hory). Příroda, Praha, 27: 193-204.

Zeidler M., Banaš M., Duchoslav M., Lešková M. 2010 Vliv vysazených klečových porostů na alpínskou vegetaci v Hrubém Jeseníku. Příroda, Praha, 27: 39-52.

Banaš M., Zeidler M., Duchoslav M., Hošek J. 2010 Growth of alpine lady-fern (Athyrium distentifolium) and plant species composition on a ski piste in the Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic. Annales Botanici Fennici 47: 280-292.

Zeidler M., Banaš M., Ženatá M. 2009 Ecological conditions and the distribution of alpine juniper (Juniperus communis subsp. alpina) in the Hrubý Jeseník Mts. Biologia 64(4): 687-693.

Zeidler M., Banaš M., Duchoslav M. 2008 Carbohydrate reserve changes in below-ground biomass of subalpine grasslands as a result of different snow conditions (Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic). Polish Journal of Ecology 56(1): 75–83.

Kastnerová L., Zeidler M., Banaš M. (2006): Stav, rozšíření a doporučený management tisu červeného (Taxus baccata L.) ve Východních Sudetech. Čas. Slez. Muz. Opava (A) 55: 39-58.

Zeidler, M. (2005): Heavy metals in two herb species (river Morava, Czech Republic). Polish Journal of Ecology 53(2): 185 – 195.