doc. RNDr. Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D.

telefon:       58563-4556
e-mail:        ivan.tuf@upol.cz
kancelář:    Šlechtitelů 27, budova A, 2. podlaží, místnost 2.22
web:           www.ekologie.upol.cz/ad/tuf

Výuka

Ekologie živočichů (EKO/EKZ, EKO/EKZSB, ZOO/EZI)
Praktika z půdní biologie (EKO/VKPB)
Evoluční psychologie (EKO/EVOP, PCH/EVO)
Etologie (PCH/ETLK, PCH/ETLB)
garance a podíl na Systém bezobratlých (EKO/SB)
garance a podíl na Terénní zoologická praxe (EKO/TZP)
garance a podíl na Anglický dokumentární film 1 a 2 (EKO/ADF1, EKO/ADF2)
podíl na Pedologie, Pedobiologie ap. (EKO/PPBO, EKO/PPBE, EKO/PEPE, EKO/CVPP, EKO/PPGE, EKO/PPBC, EKO/PDBSB)
podíl na Terénní ekologická praxe (EKO/TEPO)
podíl na Určovací praktikum ze zoologie – bezobratlí (ZOO/URPRK)
podíl na
 
Sběr a preparace zoologického materiálu (ZOO/SPZM)
podíl na 
Zoologická exkurze 3 - Metody sběru bezobratlých (ZOO/EXSB3)
garance
 Systém strunatců (EKO/SS)
garance Pedagogická praxe z biologie a ochrany ŽP (EKO/PP1, EKO/PP2), Pedagogická praxe z environmentální výchovy (EKO/PPOP) a Souvislá pedagogická praxe (EKO/SPPR)
garance ostatních didaktických/pedagogických předmětů vyučovaných dr. Bartošem (EKO/MŠVO, EKO/MŠVP), doc. Hrabí (EKO/MVB) a Mgr. Vorlíčkem (EKO/DZPP, EKO/PEV, EKO/ZDBZP, EKO/ZDEV1, EKO/SDEV)

Výzkum

Subteránní společenstva bezobratlých živočichů 
Ekologie a chování půdní makrofauny (stonožky, mnohonožky, suchozemští stejnonožci, sekáči)
Vliv lidské činnosti na společenstva půdní fauny 
Fauna stonožek (Chilopoda) a suchozemských stejnonožců (Oniscidea) České republiky

Publikace

 

letošní publikace 

 • TUF, I.H., MOCK, A., DVOŘÁK, L. (2018): An alien species spreads through Europe: Tygarrup javanicus (Chilopoda: Geophilomorpha: Mecistocephalidae) is reported from Slovakia and the Czech Republic. Journal of Asia-Pacific Entomology, 21: 560-562. pdf
 • NEFEDIEV, P.S., FARZALIEVA, G.SH., TUF, I.H., NEDOEV, KH.KH., NIYAZOV, S.T. (2018): Millipede and centipede assemblages on the northern and southern slopes of the lowland Altais, southwestern Siberia, Russia (Diplopoda, Chilopoda). ZooKeys, 741: 219–254. pdf
  • MACHAČ, O., RADA, S., TUF, I.H., KOČÁREK, P., TRNKA, F., KURAS, T. (2018): Bezobratlí bornejského národního parku Ulu Temburong V. Ostatní bezobratlí. Živa, 66: 140-142.
  • TUF, I.H. (2018): Sleduj bližního svého. Vesmír, 97: 336-337.
  • TUF, I.H. (2018): Bičovec jde domů. Vesmír, 97: 332-333.
  • RADA, S., KOČÁREK, P., MACHAČ, O., TRNKA, F., TUF, I.H., KURAS, T. (2018): Bezobratlí bornejského národního parku Ulu Temburong IV. Hmyz s proměnou nedokonalou. Živa, 66: 94-96.
  • TUF, I.H. (2018): Vůně domova. Vesmír, 97: 202-203.
  • TUF, I.H. (2018): Jak hluboko lze klesnout. Vesmír, 97: 207.
  • TUF, I.H. (2018): Netopýři opět přitahují pozornost lékařů. Vesmír, 97: 127. 
  • MAZALOVÁ, M., RADA, S., MACHAČ, O., KOČÁREK, P., TUF, I.H., KURAS, T. (2018): Bezobratlí bornejského národního parku Ulu Temburong III. Hmyz s proměnou dokonalou. Živa, 66: 35-37.
  • TUF, I.H. (2018): Na velikosti záleží, alespoň při sexu. Vesmír, 97: 72-73.
  • TUF, I.H. (2018): Podivné chutě mločíků jeskynních. Vesmír, 97: 14-15. 

loňské publikace

 • TUF, I.H., DÁNYI, L. (2017): A case of abnormality in presence of coxal pores in Lithobiomorpha (Chilopoda). Acta Zoologica Bulgarica, 69: 597-599. pdf
 • KURAS, T., ŠARAPATKA, B., MAZALOVÁ, M., TUF, I.H., BEDNÁŘ, M. (2017): Krajinná struktura: Klíč k ochraně biologické rozmanitosti, půdy a vody, Část I – Ochrana biodiverzity. Ochrana přírody, 2017(6): 18-23. pdf
 • KUNDRATA, R., TRNKA, F., GABRIŠ, R., RADA, S., MACHAČ, O., KOČÁREK, P., TUF, I.H., KURAS, T. (2017): Bezobratlí bornejského národního parku Ulu Temburong II. Brouci. Živa, 65: 304-307.
 • DÁNYI, L., TUF, I.H. (2017): On the identity of Photophilus Folkmanová, 1928: A new generic synonymy (Chilopoda: Geophilomorpha: Geophilidae). Zootaxa, 4347: 361-370.
 • TAJOVSKÝ, K., TUF, I.H. (2017): Oniscidea (suchozemští stejnonožci). In: Hejda, R., Farkač, J., Chobot, K. (Eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky: Bezobratlí. Příroda, 36: 105-107. pdf
 • TAJOVSKÝ, K., TUF, I.H. (2017): Chilopoda (stonožky). In: Hejda, R., Farkač, J., Chobot, K. (Eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky: Bezobratlí. Příroda, 36: 108-110. pdf
 • NEFEDIEV, P.S., FARZALIEVA, G.Sh., TUF, I.H. (2017): A preliminary review of the centipede fauna of the Altai State Nature Biosphere Reserve, southwestern Siberia, Russia (Chilopoda: Lithobiomorpha, Geophilomorpha). Arthropoda Selecta, 26: 217-224. pdf
 • FARZALIEVA, G.Sh., NEFEDIEV, P.S., TUF, I.H. (2017): Lithobius (Chinobius) yuchernovi sp. nov., a new lithobiid species (Chilopoda,: Lithobiomorpha) from northeastern Siberia and the Kamchatka Peninsula, Russia. ZooKeys, 693: 95–108. pdf
 • KURAS, T., RADA, S., KOČÁREK, P., MACHAČ, O., TUF, I.H. (2017): Bezobratlí bornejského národního parku Ulu Temburong. I. Motýli. Živa, 65: 181-183.
 • NEFEDIEV, P.S., KNYAZEV, S.Yu., FARZALIEVA, G.Sh., TUF, I.H. (2017): A contribution to the myriapod fauna of the Omsk Area, Siberia, Russia (Myriapoda: Diplopoda, Chilopoda). Arthropoda Selecta, 26: 113-118. pdf
 • FARZALIEVA, G.Sh., NEFEDIEV, P.S., TUF, I.H. (2017): Revision of Disphaerobius Attems, 1926 (Chilopoda: Lithobiomorpha: Lithobiidae: Pterygoterginae), a centipede genus with remarkable sexual dimorphism. Zootaxa, 4258: 121-137.
 • TUF, I.H., KOPECKÝ, O., MIKULA, J. (2017): Can montane and cave centipedes inhabit soil? Turkish Journal of Zoology, 41: 375-378. pdf
 • NEFEDIEV, P.S., TUF, I.H., FARZALIEVA, G.Sh. (2017): Centipedes from urban areas in southwestern Siberia, Russia (Chilopoda). Part 2. Geophilomorpha. Arthropoda Selecta, 26: 8-14. pdf
  • TUF, I.H. (2017): Evoluční scénář absurdního dramatu. Vesmír, 96: 685.
  • TUF, I.H. (2017): Nejsem hloupá, jsem nakažená! Vesmír, 96: 616-617.
  • KOSTKAN, V., TRNKA, F., TUF, I.H., MACHAČ, O., DAŇKOVÁ, E. (2017): Biodiverzita nákupního centra Černý most v Praze. In: Pávková, V. (ed.): 3. Konference Naše příroda 2017, Příroda ve městě, Abstrakta. Naše příroda, z.s., Olomouc: 9-10. 
  • ONDERKOVÁ, T., IVINSKIS, P., RIMŠAITĖ, J., TUF, I.H. (2017): Dopad požáru na společenstvo stonožek borových lesů Kurské kosy. In: Mock, A. (ed.), 10. česko-slovenský seminár myriapodológov a isopodológov, Burda - Kováčov, 4.-7.10.2017. Zborník abstraktov. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice: 11.
  • PAVELCOVÁ, A., TAJOVSKÝ, K., TUF, I.H. (2017): Distribuce stonožek podél vertikálních gradientů v Západních a Vysokých Tatrách. In: Mock, A. (ed.), 10. česko-slovenský seminár myriapodológov a isopodológov, Burda - Kováčov, 4.-7.10.2017. Zborník abstraktov. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice: 13.
  • TUF, I.H., IVINSKIS, P., RIMŠAITĖ, J., ONDERKOVÁ, T. (2017): Stonožky v hnízdní kolonii kormoránů na Kurské kose. In: Mock, A. (ed.), 10. česko-slovenský seminár myriapodológov a isopodológov, Burda - Kováčov, 4.-7.10.2017. Zborník abstraktov. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice: 21.
  • TUF, I.H. (2017): Mravenčí podnájemníci. Vesmír, 96: 476-477.
  • TUF, I.H. (2017): Bratři ve zbrani: mravenci zachraňují své raněné. Vesmír, 96: 470-471.
  • TUF, I.H., STOFFEROVÁ, E., HEKERA, P. (2017): Storage media change heavy metal detection in terrestrial isopods. In: Hornung, E., Mecsnóber, M. (eds.): Abstract Book of the 10th International Symposium on Terrestrial Isopod Biology. Hungarian Biological Society, Budapest: 49.
  • TUF, I.H., ŠARAPATKA, B., HORŇÁK, O., ČÁP, L. (2017): Terrestrial isopods inhabiting wood fragments in rural landscape. In: Hornung, E., Mecsnóber, M. (eds.): Abstract Book of the 10th International Symposium on Terrestrial Isopod Biology. Hungarian Biological Society, Budapest: 49-50.
  • TUF, I.H., HUDCOVÁ. P., BLAŽEK, L., HORŇÁK, O., MACHAČ, O., PAVELCOVÁ, A., ŘEZÁČ, M., VAVERKA, M. (2017): Effect of predators on behavior of terrestrial isopods. In: Hornung, E., Mecsnóber, M. (eds.): Abstract Book of the 10th International Symposium on Terrestrial Isopod Biology. Hungarian Biological Society, Budapest: 49.
  • MOCK, A., TUF, I.H. (2017): Terrestrial isopods (Oniscidea) of the Slovakia: a nowadays faunistic synthesis. In: Hornung, E., Mecsnóber, M. (eds.): Abstract Book of the 10th International Symposium on Terrestrial Isopod Biology. Hungarian Biological Society, Budapest: 39-40.
  • MACHAČ, O., TUF, I.H., ŠEBEK, P. ČÍŽEK, L. (2017): Distribution of spiders obtained by window flight traps on trunks in oak forests mosaic in Podyjí National Park. In: 30th European Congress of Arachnology. University of Nottingham – UK: 70.
  • TUF, I.H. (2017): Pavel Kocourek, Karel Tajovský, Petr Dolejš: Mnohonožky České republiky – Příručka pro určování našich druhů aneb Mnohonožky snadno a rychle. Živa, 65: CXIII. pdf
  • TUF I.H. (2017): Nadbytek samic zkracuje délku koituVesmír, 96: 380-381.
  • TUF, I.H. (2017): Drápkovci do Asie nepřiplavali, ale přišli pěšky. Vesmír, 96: 384-385
  • TUF, I.H., SMOLOVÁ, J. (2017): Who profits from Global Warming? Effect of increased temperature on behaviour of millipedes. Tropical Natural History, Suppl. 5: 4.
  • NEFEDIEV, P.S., FARZALIEVA, G.Sh., TUF, I.H., NEDOEV, H.Kh., NIYAZOV, S.T. (2017): Millipede and centipede assemblages on the northern and southern slopes of the lowland Altais, southwestern Siberia, Russia (Diplopoda, Chilopoda). Tropical Natural History, Suppl. 5: 13.
  • TAJOVSKÝ, K., TUF, I.H., VAVERKA, M., KAŇA, J., TUREK, J. (2017): Millipede assemblages along altitudinal and vegetation gradient in the alpine zone in the West Tatra Mountains: Spatial and temporal variations in the conditions of a changing climate. Tropical Natural History, Suppl. 5: 33.
  • ŽIHLAVNÍKOVÁ, R., MENTEL, A., TUF, I.H. (2017): What works on us? Conclusions drawn from five studies of implicit visual stimuli. In: Human Behavior and Evolution Society, 29th Annual Meeting, May 31 – June 3, 2017, Full Program. HBES, Boise, USA: 70.
  • ŽIHLAVNÍKOVÁ, R., MENTEL, A., TUF, I.H. (2017): Would a doctor steal? Deindividuation and reputation management. In: International Society for Human Ethology, 6th Summer Institute, 4–6 June 2017. Boise State University, Idaho, USA: 57-58.
  • TUF, I.H. (2017): Není noha jako noha. Vesmír, 97: 252.
  • TUF, I.H. (2017): Gekon gekonu vlkem. Vesmír, 97: 191-192.
  • TUF, I.H. (2017): Co prozradilo klíště jantarové. Vesmír, 97: 127.
  • TUF, I.H. (2017): Muži, ženy a agrese. Vesmír, 97: 133.
  • MACHAČ, O., TUF, I.H. (2017): Tropické skleníky – místa pro zoologické detektivy. In: Bryja, J., Horsák, M., Horsáková, V., Řehák, Z., Zukal J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2017. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Brno: 126-127.
  • TUF, I.H. (2017): Mnohonožky nejen na talíři. Vesmír, 96: 66-67.
  • TUF, I.H. (2017): Stanu se menším a ještě menším. Vesmír, 96: 68-69.
  • TUF, I.H. (2017): Jak těžké je vytvořit stonožku? Vesmír, 96: 7.

všechny publikace

Tuf, I.H., Mock, A., Dvořák, L. (2018): An alien species spreads through Europe: Tygarrup javanicus (Chilopoda: Geophilomorpha: Mecistocephalidae) is reported from Slovakia and the Czech Republic. Journal of Asia-Pacific Entomology, 21: 560-562.