doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.

telefon:        585634569
e-mail:         martin.rulik@upol.cz
kancelář:      Šlechtitelů 11, místnost 6.28; tř. Svobody 26, místnost 3.10
web:            http://hydrobiologie.upol.cz/vyucujici-a-garanti/rulik/rulik-detail

Výuka

Hydrobiologie (EKO/HYBO) 
Hydrobiologické cvičení v terénu (EKO/HCTP)
Hydrobiologické metody (EKO/HDMET)
Terénní hydrobiologické praktikum I – Slapy (EKO/THPS)
Terénní hydrobiologické praktikum II – Karlov (EKO/ THPK)
Vodní ekosystémy (EKO/VOEK)
Aplikovaná hydrobiologie (EKO/APHB)
Mikrobiální ekologie vody (EKO/MIEV)
podíl na Určovací praktikum ze zoologie – bezobratlí (ZOO/URPRK)
podíl na Zoologický a hydrobiologický monitoring (EKO/ZHMON)

Výzkum

Ekologie tekoucích vod
Mikrobiální ekologie vod
Biogeochemický cyklus organického uhlíku ve vodách
Mikrobiální biofilmy v přírodním prostředí

Publikace