Mgr. Monika Mazalová

telefon:        585634581
e-mail:         monika.mazalova@upol.cz
kancelář:      Šlechtitelů 11, místnost 6.26

Výuka

Základy ekologie (EKO/ZEE, EKO/ZZE)
Ekologie (BOT/EKO, BOT/ESP, BOT/ESPX)
Ochrana přírody (EKO/OCH, EKO/OPP)
Exkurze k ochraně životního prostředí (EKO/EOŽO)

Výzkum

Ekologie a konzervační biologie bezobratlých
Managementová opatření na podporu biodiverzity bezobratlých v agroekosystémech

Publikace