RNDr. Marek Banaš, Ph.D.

telefon:    585634554
e-mail:     banas@prfnw.upol.cz
kancelář:  tř. Svobody 26, místnost 3.09A
web:        http://www.marekbanas.com/  

Výuka

Management turismu v chráněných územích (EKO/MT)
podíl na Biotopy ČR (EKO/BICR)
podíl na Ekologie horských ekosystémů (EKO/HOEK)
podíl na Terénní cvičení z horských ekosystémů (EKO/THOEK)
podíl na Kurs zimní ekologie (EKO/ZHOEK)
podíl na Terénní ekologické praktikum (EKOTEPO)

Výzkum

Ekologie horských ekosystémů
Vlivy turismu na biotu
Management chráněných území

Publikace