Mgr. Jan Losík, Ph.D.

telefon:        585634564
e-mail:         jan.losik@upol.cz
kancelář:      tř. Svobody 26, místnost 3.03A

Výuka

Chráněné druhy živočichů (EKO/CDZO) 
Určovací praktikum ze zoologie - obratlovci (EKO/UPZO)
Ochrana přírody (EKO/OPR) 
Ochrana genofondu (EKO/OGFU, EKO/OGFOP, EKO/OGFO) 
podíl na 
Biologické hodnocení (EKO/BH) 
podíl na Terénní zoologická praxe (EKO/TZP) 
podíl na Úvod do problematiky životního prostředí (EKO/UZPO)

Výzkum

Demografie drobných savců, zejména hlodavců
Určování demografických parametrů pomocí metod zpětného odchytu

Publikace