RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.

telefon:        585634568; 585634554
e-mail:         tomas.kuras@upol.cz
kancelář:      Šlechtitelů 11, místnost 6.25; tř. Svobody 26, místnost 3.09A

Výuka

Základy ekologie (EKO/ZZE, EKO/ZEE)
Ekologie společenstev a ekosystémů (EKO/NESO, EKO/NESP)
podíl na Systém živočichů (EKO/SZ)
podíl na Terénní zoologická praxe (EKO/TZP)
podíl na Terestrické biomy (EKO/TEEK)
podíl na Ekologie horských ekosystémů (EKO/HOEK)
podíl na Chráněné druhy živočichů (EKO/CDZO)
podíl na Terénní cvičení z horských ekosystémů (EKO/THOEK)
podíl na Zoologický a hydrobiologický monitoring (EKO/ZHMON)
podíl na Exkurze k ochraně životního prostředí (EKO/EOŽO)
podíl na Cvičení z ekologie v terénu (BOT/ETP)
podíl na Určovací praktikum ze zoologie – bezobratlí (ZOO/URPRK)

Výzkum

Ekologie a ochrana bezobratlých
Fauna motýlů (Lepidoptera) České republiky

Publikace