Mgr. Jan Mládek, Ph.D.

email: jan.mladek@upol.cz, mladekjan@seznam.cz
Šlechtitelů 241/27, 6. podlaží, místnost 6.27
Tel.: 585 634 582
Osobní webové stránky: http://grasslandecology.euweb.cz

Webové stránky projektu TAČR pro podporu motýlů podél dálnic: http://www.motylidalnice.cz

 

 

Výuka

 • Funkční přístup ke studiu vegetace (2/0, letní semestr, 2013 – )
 • Ekologie zdrojů: interakce půdy, vegetace a herbivorů (2/0, letní semestr, 2013 – )
 • Cykly živin v terestrických ekosystémech (2/0, zimní semestr, 2012 – )
 • Věda o vegetaci (2/0, zimní semestr, 2012 – )
 • Fytocenologie (2/0, zimní semestr, 2012 – )
 • Cvičení z ekologie (0/1, letní semestr, 2005 – )
 • Botanická exkurze (0/1, letní semestr, 2004 – 2006)
 • Systém and evoluce vyšších rostlin (0/2, letní semestr, 2003 – 2005)
 • Cvičení z biostatistiky (0/2, zimní semestr, 2003 – 2005)
 • Určovací cvičení rodů Salix a Carex (2/0, zimní semestr, 2003)

Výzkum

 • Interakce vegetace a herbivorů
 • Ekologie travinobylinné vegetace Západních Karpat
 • Vliv managementu na trvalé travní porosty
 • Funkční charakteristiky vegetace
 • Ekologie rostlin č. Fabaceae a poloparazitických rostlin č. Orobanchaceae
 • Floristika (Bílé Karpaty)

Publikace

 • Mládek, J. (2017): Jednou plevelem, podruhé na výsluní aneb příběh kokrhele. Veronica 31 (2): 23–25
 • Mládek, J. & Mládková, P. (2017): K čemu jsou v loukách dobré byliny. Bílé - Biele Karpaty 22 (1): 22–23
 • Těšitel, J., Mládek, J., Horník, J., Těšitelová, T., Adamec, V. & Tichý, L. (2017): Suppressing competitive dominants and community restoration with native parasitic plants using the hemiparasitic Rhinanthus alectorolophus and the dominant grass Calamagrostis epigejos. Journal of Applied Ecology (early view online, doi: 10.1111/1365-2664.12889)
 • Suchomelová, J., Mládek, J., Kuras, T., Hejduk, S., Hula, V. & Šikula, T. (2016): Transformace současného ozelenění okrajů dálnic. Silniční obzor 77 (9): 247–252
 • Kuras, T., Hejduk, S., Hula, V., Niedobová, J., Šikula, T., Těšitel, J. & Mládek, J. (2015): Dálnice – zelená páteř krajiny? Ochrana přírody 70 (5): 32–35
 • Mládková, P., Mládek, J.,Hejduk, S., Hejcman, M., Cruz, P., Jouany, C. & Pakeman, R. J. (2015): High-nature-value grasslands have the capacity to cope with nutrient impoverishment induced by mowing and livestock grazing. Journal of Applied Ecology 52: 1073–1081
 • Chytrý, M., Dražil, T., Hájek, M., Kalníková, V., Preislerová, Z., Šibík, J., Ujházy, K., Axmanová, I., Bernátová, D., Blanár, D., Dančák, M., Dřevojan, P., Fajmon, K., Galvánek, D., Hájková, P., Herben, T., Hrivnák, R., Janeček, Š., Janišová, M., Jiráská, Š., Kliment, J., Kochjarová, J., Lepš, J., Leskovjanská, A., Merunková, K., Mládek, J., Slezák, M., Šeffer, J., Šefferová, V., Škodová, I., Uhlířová, J., Ujházyová, M. & Vymazalová, M. (2015): The most species-rich plant communities in the Czech Republic and Slovakia (with new world records). Preslia 87: 217–278
 • Mudrák, O., Mládek, J. , Blažek, P., Lepš, J., Doležal, J., Nekvapilová, E. & Těšitel, J. (2014): Establishment of hemiparasitic Rhinanthus spp. in grassland restoration: lessons learned from sowing experiments. Applied Vegetation Science 17: 274–287
 • Mládek, J. , Mládková, P., Hejcmanová, P, Dvorský, M., Pavlů, V., De Bello, F., Duchoslav, M. , Hejcman, M. & Pakeman, R. J. (2013): Plant Trait Assembly Affects Superiority of Grazer's Foraging Strategies in Species-Rich Grasslands. PLoS ONE 8(7): e69800
 • Hejcmanová, P. & Mládek, J. (2012): Diet selection of herbivores on species rich pastures. In: Hendriks BP, Agricultural Research Updates - Volume 2, p. 167-206, Nova Science Publishers, New York.
 • Mládek, J. , Hejduk, S., Hejcman, M., Duchoslav, M. , Pavlů, V. & Mládková, P. (2012): Postponing of the first harvest in semi-natural grasslands: decline in nutrient concentrations? Grassland Science in Europe 17: 376–378
 • Mládek, J. , Hejcman, M., Hejduk, S., Duchoslav, M. & Pavlů, V. (2011): Community seasonal development enables late defoliation without lost of forage quality in seminatural grasslands. Folia Geobotanica 46: 17-34.
 • Gaisler, J., Pavlů, V., Mládek, J. , Hejcman, M. & Pavlů, L. (2011): Obhospodařování travních porostů ve vztahu k agro-environmentálním opatřením (otázky a odpovědi). VÚRV Praha, 24 pp. (in Czech)
 • Mládek, J. & Juráková, J. (2011): Using phenological progression and phenological complementarity to reveal potential for late grassland harvest. Grassland Science in Europe 16: 139–141.
 • Mládek, J. (2008): Typy travinobylinné vegetace ovlivněné pastvou (Vegetation types influenced by grazing). - In: Jongepierová I. [ed], Louky Bílých Karpat, p. 356-362, ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, 461 pp.
 • Hejduk, S. & Mládek, J. (2008): Fenologické změny kvality píce druhově bohatých trvalých travních porostů (Phenological changes of forage quality in seminatural species-rich grasslands). - In: Jongepierová I. [ed], Louky Bílých Karpat, p. 363-367, ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, 461 pp.
 • Dvorský, M. & Mládek, J. (2008): Pastevní preference ovcí v druhově bohatých společenstvech (Grazing preferences of sheep in species-rich communities). - In: Jongepierová I. [ed], Louky Bílých Karpat, p. 368-369, ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, 461 pp.
 • Pavelčík, P. & Mládek, J. (2008): Pastevní aktivita skotu v členitém terénu a heterogenní vegetaci (Grazing activity of cattle in rugged terrain and heterogeneous vegetation). - In: Jongepierová I. [ed], Louky Bílých Karpat, p. 370-372, ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, 461 pp.
 • Jongepierová, I., Deván, P., Devánová, K., Piro, Z., Hájek, M., Konvička, O., Mládek, J., Spitzer, L. & Poková, H. (2008): Údržba travních porostů (Grassland management). - In: Jongepierová I. [ed], Louky Bílých Karpat, p. 433-444, ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, 461 pp.
 • Mládek, J. (2008): Monitoring vlivu různých managementových zásahů na trvalé travní porosty. - In: Piro Z. & Wolfová J. [eds], Zachování biodiverzity karpatských luk, p. 33-36, FOA - Nadační fond pro ekologické zemědělství, Praha, 108 pp.
 • Mládek, J., Pavlů, V., Hejcman, M. & Gaisler, J. (2006): Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v chráněných územích. VÚRV Praha, 104 pp.
 • Mládek, J. (2004): The impact of cattle and sheep grazing on grasslands in Landscape protected areas of the Czech Republic. La Canada 18: 18
 • Mládek, J. (2002): Pastva pro zemědělce a ochranáře. Bílé - Biele Karpaty 7 (4): 16–17