prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.

telefon:        585634561
e-mail:         emil.tkadlec@upol.cz
kancelář:     Šlechtitelů 27, místnost 2.17
web:            http://www.ekologie.upol.cz/home/lide/zamestnanci/emil-tkadlec/,
http://www.ivb.cz/lide-emil-tkadlec.html

Výuka

Populační ekologie (EKO/EKPOP, EKPOP/PGSEP)
Životní historie (EKO/ZHIO, EKO/PGSZH)
Metody vědecké práce (EKO/MVPO)
Semináře k vědecké práci (EKO/SVPO)
Analýza časových řad v ekologii (EKO/PGSCR)

Výzkum

Populační dynamika živočišných populací a její modelování
Demografie savčích populací a modelování demografických parametrů
Teorie životních historií, proměnlivost v poměru pohlaví
Kontrola populací drobných savců, zejména hlodavců

Publikace

Knihy
Tkadlec E, Losík J. 2013. Základní metody populační ekologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 89 s.
Tkadlec E. 2013. Populační ekologie: struktura, růst a dynamika populací. 2. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 414 s.                            
Tkadlec E. 2011. Strategie a metody vědecké práce v přírodních vědách: filozofické názory a komunikační dovednosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 195 s.
Jacob J, Tkadlec E. 2010. Rodent outbreaks in Europe: dynamics and damage. In: Singleton G, Belmain S, Brown P, Hardy B, editors. Rodent outbreaks: Ecology and impacts. Los Banos (Philippines): International Rice Research Institute. p. 207–223. pdf
Tkadlec E. 2008. Populační ekologie: struktura, růst a dynamika populací. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 400 pp. Errata

 oo

O

 

 

Články (od 2005)

Pavluvčík P, Poprach K, Machar I, Losík J, Gouveia A, Tkadlec E. 2015. Barn owl productivity response to variability of vole populations. PLoS One. [URL]
Gouveia A, Bejček V, Flousek J, Sedláček F, Šťastný K, Zima J, Yoccoz NG, Stenseth NChr, Tkadlec E. (2015). Long-term pattern of population dynamics in the field vole from central Europe: cyclic pattern with amplitude dampening. Population Ecology. [URL]
Šálek M, Drahníková L, Tkadlec E. 2015. Changes in home range sizes and population densities of carnivore species along the natural to urban habitat gradient. Mammal Review 45(1): 1–14. [URL]
Sobek A, Zbořilová B, Procházka M, Šilhánová E, Koutná O, Klásková E, Tkadlec E, Sobek A. 2015. High incidence of monozygotic twinning after assisted reproduction is related to genetic information, but not to assisted reproduction technology itself. Fertility and Sterility 103(3): 756–760. [URL]
Elfeki M, Tkadlec E.2015. Treatment of municipal organic solid waste in Egypt. Journal of Materials and Environmental Science 6(3): 756–764. [URL]
Šálek M, Červinka J, Pavluvčík P, Poláková S, Tkadlec E. 2014. Forest-edge utilization by carnivores in relation to local and landscape habitat characteristics in central European farmland. Mammalian Biology 79(3): 176–182. [URL]
Tkadlec E. 2013. Nosná kapacita české populace prasete divokého zatím v nedohlednu. Svět myslivosti 14(9): 10–11 (invited paper). [URL]
Cornulier T, Yoccoz NG, Bretagnolle V, Brommer JE, Butet A, Ecke F, Elston DA, Framstad E, Henttonen H, Hörnfeldt B, Huitu O, Imholt C, Ims RA, Jacob J, Jedrzejewska B, Millon A, Petty SJ, Pietiäinen H, Tkadlec E, Zub K, Lambin X. 2013. Europe-Wide Dampening of Population Cycles in Keystone Herbivores. Science 360(6128): 63–66. [URL]
Hušek J, Adamík P, Albrecht T, Cepák J, Kania W, Mikolášková E, Tkadlec E, Stenseth NC. 2013. Dynamics of the resource pulse shapes consumer reproduction: the study on common vole (Microtus arvalis) and its predator the white stork (Ciconia ciconia). Population Ecology 55(2): 363–375. [URL]
Krist M, Stříteský J, Tkadlec E. 2012. Zimní početnost dravců v polní krajině v závislosti na podmínkách prostředí: dvacetiletá studie (Density of raptors in field habitats in winter according to environmental conditions: a twenty−year study). Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci č. 303: 3–12.
Suchomel J, Purchart L, Heroldová M, Homolka M, Kamler J, Tkadlec E. 2012. Vole damage to planted tree regeneration conditioned by some environmental factors. Austrian Journal of Forest Science. 129(1): 56–65. [URL]
Tkadlec E, Heroldová M, Víšková V, Bednář M, Zejda J. 2012. Distribution of the common hamster in the Czech Republic after 2000: retreating to optimum lowland habitats. Folia Zoologica. 61(3–4): 246–253. [URL]
Tkadlec E, Lisická-Lachnitová L, Losík J, Heroldová M. 2011. Systematic error is of minor importance to feedback structure estimates derived from time series of nonlinear population indices. Population Ecology 53(4): 495–500. pdf
Široký P, Kubelová M, Bednář M, Modrý D, Hubálek Z, Tkadlec E. 2011. The distribution and spreading pattern of Dermacentor reticulatus over its threshold area in the Czech Republic–How much is range of this vector expanding?  Veterinary Parasitology 183: 130–135. pdf
Kubelová M, Tkadlec E, Bednář M, Roubalová E, Široký P. 2011. West-to-east difference of Babesia canis canis prevalence in Dermacentor reticulatus ticks in Slovakia. Veterinary Parasitology 180: 191– 196. pdf
Heroldová M, Tkadlec E. 2011. Harvesting behaviour of three central European rodents: identifying the rodent pests in cereals. Crop Protection 30(1): 82–84. pdf
Martínková N, Bačkor P, Bartonička T, Blažková P, Červený J, Falteisek L, Gaisler J, Hanzal V, Horáček D, Hubálek Z, Kabelková H, Kolařík M, Korytár L, Kubátová A, Lhotská B, Lhotský R, Lučan RK, Májek O, Matějů J, Řehák Z, Šafář J, Tájek P, Tkadlec E, Uhrin U, Wagner J, Weinfurtová D, Zima J, Zukal J, Horáček I. 2010. Increasing Incidence of Geomyces destructans Fungus in Bats from the Czech Republic and Slovakia. Plos One. 5(11): e13853. Published 05 Nov 2010. pdf
Sobek A Jr, Tkadlec E, Hladíková B, Sobek A. 2010. Is there a declining trend in ovarian function among infertility clinic patients? Human Reproduction 25(1):127–132. pdf
Heroldova M, Cizmar D, Tkadlec E. 2010. Predicting rodent impact in crop fields by near-infrared reflectance spectroscopy analysis of their diet preference. Crop Protection 29(7): 773–776. pdf
Heroldová M, Pejčoch M, Bryja J, Jánová E, Suchomel J, Tkadlec E. 2010. Tula virus in populations of small terrestrial mammals in a rural landscape. Vector-Borne and Zoonotic Diseases 10(6): 599–603. pdf
Tkadlec E, Zejda J, Heroldová M, Obdržálková D, Zapletal M. 2010. Monitoring a předpovídání populační početnosti hraboše polního [Monitoring and forecast of population density in the common vole]. Rostlinolékař. (5): 15–17. pdf
Tkadlec E. 2009. Kde jsou meze populačního růstu prasete divokého? Svět myslivosti 10(9): 4–7. pdf
Trebaticka L, Sundell J, Tkadlec E, Ylonen H. 2008. Behaviour and resource use of two competing vole species under shared predation risk. Oecologia 157(4): 707–715. pdf
Heroldová M, Tkadlec E, Bryja J, Zejda J. 2008. Wheat or barley? Feeding preferences affect distribution of three rodent species in agricultural landscape. Applied Animal Behaviour Science  110(3–4): 354–362. pdf
Lisická L, Losík J, Kadlčíková R, Tkadlec E. 2008. Determinants of above-ground burrow architecture in the common hamster. In: Millesi E, Winkler H, Hensberger R, eds. The Common Hamster (Cricetus cricetus): Perspectives on an endangered species. Biosystematics and Ecology Series (25). Wien: Austrian Academy of Science Press. p. 37–44. pdf
Hladíková B, Zbořil J, Tkadlec E. 2008. Populační dynamika prasete divokého (Sus scrofa) na střední Moravě (Artiodactyla: Suidae). Lynx (Praha), n. s., 39(1): 55–62. pdf
Sobek A ml, Vodička J, Hladíková B, Tkadlec E, Sobek A. 2008. Věk žen podstupujících léčbu neplodnosti roste [The age of woman treated for infertility increases]. Čes Gynekol 73(4): 227–230. pdf
Heroldová M, Bryja J, Zejda J, Tkadlec E. 2007. Structure and diversity of small mammal communities in agriculture landscape. Agriculture, Ecosystems & Environment 120 (2–4): 206–210. pdf
Honza H, Požgayová M, Procházka P, Tkadlec E. 2007. Consistency in Egg Rejection Behaviour: Responses to Repeated Brood Parasitism in the Blackcap (Sylvia atricapilla). Ethology 113: 344–351. pdf
Skoric M, Shitaye EJ, Halouzka R, Fictum P, Trcka I, Heroldova M, Tkadlec E, Pavlik I. 2007. Tuberculous and tuberculoid lesions in free living small terrestrial mammals and the risk of infection to humans and animals: a review. Veterinarni Medicina 52(4): 144–161. pdf
Jánová E, Havelková D, Tkadlec E. 2007. Does reproduction accelerate the growth of eye lens mass in female voles? Belgian Journal of Zoology137(1): 85–88. pdf
Lisická L, Losík J, Zejda J, Heroldová M, Nesvadbová J, Tkadlec E. 2007. Measurement error in a burrow index to monitor relative population size in the common vole. Folia Zoologica56(2): 169–176. pdf
Jánová E, Nesvadbová J, Tkadlec E. 2007. Is the eye lens method of age estimation reliable in voles? Folia Zoologica56(2): 119–125. pdf
Zbořil J, Hladíková B, Tkadlec E. 2007. Populační dynamika zajíce polního na Olomoucku [Brown Hare (Lepus europaeus) population dynamics in central Moravia (Czech Republic)]. Lynx (Praha), n.s. 38: 89–97. pdf
Losík J, Lisická L, Hříbková J, Tkadlec E. 2007. Demografická struktura a procesy v přírodní populaci křečka polního na Olomoucku [Demographic structure and processes in a natural population of the common hamster in the Olomouc region]. Lynx (Praha), n.s. 38: 21–29. pdf
Hájková P, Zemanová B, Bryja J, Hájek B, Roche K, Tkadlec E, Zima J. 2006. Factors affecting success of PCR amplification of microsatellite loci from otter faeces. Molecular Ecology Notes 6: 559–562. pdf
Berteaux D, Humphries MM, Krebs CJ, Lima M, McAdam AG, Pettorelli N, Reale D, Saitoh T, Tkadlec E, Weladji RB, Stenseth NC. 2006. Constraints to predicting the effects of climate change on mammals. Climate Research 32:99–108. pdf
Tkadlec E, Zbořil J, Losík J, Gregor P, Lisická L. 2006. Winter climate and plant productivity predict abundances of small herbivores in central Europe. Climate Research 32:151–158. pdf
Ležalová R, Tkadlec E, Oborník M, Šimek J, Šimek J, Honza M. 2005. Should males come first? The relationship between offspring hatching order and sex in the blackl-headed gull Larus ridibundus. Journal of Avian Biology 36: 478–483. pdf
Bryja J, Nesvadbová J, Heroldová M, Jánová E, Losík J, Trebatická L, Tkadlec E.2005. Common vole (Microtus arvalis) population sex ratio: biases and process variation. Canadian Journal of Zoology 83(11): 1391–1399. pdf
Heroldová M, Jánová E, Bryja J, Tkadlec E. 2005. Set-aside plots – source of small mammal pests? Folia Zoologica54 (4): 337–350. pdf
Tomášková L, Bejček V, Sedláček F, Šťastný K, Tkadlec E, Zima J. 2005. Population biology of shrews (Sorex araneus and S. minutus) from a polluted area in central Europe. In: Merritt JF, Churchfield S, Hutterer R, Sheftel BI, eds. Advances in the Biology of Shrews II. p. 189–197. International Society of Shrew Biologists, Number 01, 468 p.