prof. Ing. Václav Tlapák, CSc.

telefon:       544 527 474 (731 486 930)
e-mail:        tlapak.vaclav@seznam.cz
pracoviště:  TLAPÁK a.s., Cejl 38, 602 00 Brno

Výuka

Zemědělské a lesnické meliorace (EKO/ZLMO, garantuje Šarapatka)