Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING

telefon:       475 284 117 (739 335 094)
e-mail:        miroslav.richter@ujep.cz
pracoviště:  Katedra technických věd FŽP UJEP v Ústí n.L.
web:           http://fzp.ujep.cz/ktv/

Výuka

podíl na Průmysl, technologie a ŽP (EKO/PTPE, EKO/PTPO, EKO/PTPOX, EKO/PTPP, garantuje Hekera)