Prof. RNDr. Karel Prach, CSc.

telefon:       387 772 220
e-mail:        prach@prf.jcu.cz
pracoviště:  Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta JU, České Budějovice
web:           http://www.prf.jcu.czwww.butbn.cas.cz/prach

Výuka

Ekologie obnovy (EKO/EO, garantuje Zeidler)