RNDr. Jan Plesník, CSc.

telefon:       241 082 114 (724 161 141)
e-mail:        jan.plesnik@nature.cz (plesnik.jan@seznam.cz)
pracoviště:  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 
web:           www.nature.cz

Výuka

Ochrana biodiverzity (EKO/OD, EKO/ODIV, garantuje Kuras)