Ing. Patrik Bartoš

telefon:       604 786 190
e-mail:        pat.bartos@centrum.cz
pracoviště:  Státní zemědělský intervenční fond, RO Olomouc, Olomouc

Výuka

podíl na Projektování pozemkových úprav a ÚSES (EKO/PPUO, garantuje Šarapatka)