doc. Ing. Zoltán Bedrna, DrSc.

telefon:       +421 260 296 573
e-mail:        bedrna@fns.uniba.sk
pracoviště:  Katedra pedológie, PrF Univerzity Komenského v Bratislave
web:           www.fns.uniba.sk

Výuka

Znečištění půd a ochrana půdního fondu (EKO/ZPOPF, garantuje Šarapatka)