Mgr. Zdeněk Mačát

telefon:     585 634 571
e-mail:      zdenek.macat@gmail.com
kancelář:  Šlechtitelů 241/27, 783 71 Olomouc - Holice
web:          naturabohemica.cz/zdenek-macat

Téma dizertační práce

Triturus cristatus superspecies in the Czech Republic - Problematika velkých čolků (Triturus cristatus superspecies).

Podíl na výuce

EKO/UZPO - Úvod do problematiky životního prostředí
EKO/CDZO - Chráněné druhy živočichů, část obojživelníci, plazi
EKO/UPZO - Určovací praktikum ze zoologie - obratlovci, část obojživelníci a plazi
EKO/ZHMON - Zoologický a hydrobiologický monitoring, část obojživelníci a plazi
EKO/VYEX - Výběrová exkurze z ochrany přírody a krajiny
EKO/TZP - Terénní zoologická praxe

KRL/(K)EARE - Ekologické aspekty rekreace (FTK)