Mgr. Tomáš Krajča
 
email:       t.krajca@seznam.cz

Téma dizertační práce

Výzkum faktorů ovlivňujících rozšíření a migraci vlka obecného (Canis lupus) na území ČR

Podíl na výuce

EKO/TEPO - Terénní ekologická praxe

EKO/UPRZO - Určovací praktikum ze zoologie - obratlovci

EKO/KEKO - Krajinná ekologie

EKO/EXKE - Exkurze z krajinné ekologie