Mgr. Stanislav Rada

telefon:     585 634 575
e-mail:      stanislav.rada@seznam.cz
kancelář:  Šlechtitelů 241/27, 783 71 Olomouc - Holice
web:          naturabohemica.cz/stanislav-rada

Téma dizertační práce

Vliv hospodaření na hmyzí společenstva travinných ekosystémů. Impact of farming activities on insect communities living in grassland ecosystems.

Podíl na výuce

EKO/SZ -Systém bezobratlých
EKO/TZP - Terénní zoologická praxe
ZOO/URPRK - Určovací praktikum bezobratlých
EKO/ZHMON - Zoologický a hydrobiologický monitoring