Téma dizertační práce

Methane Emission from Rice Production System - Emise metanu z rýžových polí

Podíl na výuce