Ing. Petra Bílá

telefon:    702 315 903
e-mail:     p.polakova@centrum.cz
kancelář: Šlechtitelů 241/27, 783 71 Olomouc - Holice

Téma dizertační práce

Ovlivnění vybraných půdně-biologických vlastností erozními procesy. Influence of selected soil properties by erosion processes.

Podíl na výuce